contact + links

Contact

Tobias Klein: tobias@spinifexmusic.nl
tel. +31 (0)6 47308398

Spinifex
c/o Tobias Klein
Polanenstraat 305
1013VV Amsterdam

Links
Trytone
Bandcamp

Dr. Mysore Manjunath

Dr. Suma Sudhindra